Fotoboek

Ligno-architekten bouwt passief kantoor

 passief kantoor 

 

Vlaams Minister Freya Van den Bossche in een interview met de beroepsvereniging voor architecten NAV:

"Het E-peil wordt in stappen strenger, zodat de architecten, aannemers en andere bouwpartners geleidelijk de nodige expertise kunnen opbouwen. Voor de korte termijn mikken we voor woningen op E70 vanaf 2012 en op E60 vanaf 2014. E60 is momenteel het economisch optimum voor woongebouwen. Logisch dus dat wij dat cijfer hanteren als de norm op kortere termijn."

"Cruciaal is de vraag na hoeveel tijd je de extra investering recupereert. Als je je investering na tien jaar hebt terugverdiend en je 50 jaar in je huis blijft wonen, dan is de extra investering in de bouw- of renovatiefase een uitstekende zaak. Vereist is wel dat ook de banksector het bouwen en renoveren vanuit die optiek benadert. In plaats van de maximumlening te berekenen op basis van het gezinsinkomen, moeten financiële instellingen ook de besparingen mee in rekening brengen die het gezin nadien realiseert op de uitgaven voor verwarming en elektriciteit. Die lagere energiefactuur vergroot immers de terugbetalingscapaciteit. Momenteel voeren wij overleg met de banksector om hen te overtuigen van de noodzaak van die globale benadering, zodat mensen meer kunnen lenen voor een energiezuinige woning"

>>> Lees hier het volledige interview.

 

10/12/10: Verstrenging EPB-eisen in 2012 -2014

Op voorstel van Vlaams minister Freya Van den Bossche, keurde de Vlaamse Regering op 17 december 2010 het ontwerp van wijzigingsdecreet en -besluit principieel goed. De Vlaamse overheid toont daarmee duidelijk dat ze de Europese doelstelling onderschrijft om vanaf 2021 bijna-energieneutraal te bouwen.

Het ontwerp van wijzigingsbesluit voorziet om het E-peil te verstrengen in twee stappen:

  • E70 voor stedenbouwkundige aanvragen of meldingen vanaf 1 januari 2012
  • E60 voor stedenbouwkundige aanvragen of meldingen vanaf 2014
Read more...